Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Massagepraktijk Tineke Aartsen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Massagepraktijk Tineke Aartsen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Hoewel Massagepraktijk Tineke Aartsen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Massagepraktijk Tineke Aartsen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Massagepraktijk Tineke Aartsen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Tineke Aartsen. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Massagepraktijk Tineke Aartsen, welke geen eigendom zijn van Massagepraktijk Tineke Aartsen, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Massagepraktijk Tineke Aartsen.

Hoewel Massagepraktijk Tineke Aartsen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Massagepraktijk Tineke Aartsen worden onderhouden wordt afgewezen.

2021 © Massagepraktijk Tineke Aartsen.
Webdesign door uniqart.nl